Eigenschappen en valkuilen van zijnsondernemers

Eigenschappen en valkuilen van zijnsondernemers

Recent introduceerde ik de term zijnsondernemer. Niet om een zoveelste label te plakken of mensen in een zoveelste hokje te steken. Wel omdat er een nieuwe generatie ondernemers in opmars is voor wie ondernemen - meer dan wat dan ook - een manier van zijn is. Van zichzelf kunnen zijn.

In deze blog ontdek je drie belangrijke eigenschappen en bijhorende valkuilen van zijnsondernemers.

De generatie zijnsondernemers

De generatie zijnsondernemers

“Maar wij zijn zijnsondernemers, voor ons werkt het anders” hoor ik mezelf zeggen. Ze wist meteen wat ik bedoelde. De nieuwe generatie ondernemers zijn (meestal) niet de kapitaalkrachtige ‘ik heb het gat in de markt gevonden’ ondernemers. Neen, het zijn mensen die voor ondernemerschap hebben gekozen omdat ze in de eerste plaats zichzelf willen zijn en hun eigen waarheid willen leven. Iets dat in het huidige ratrace-systeem bijna onmogelijk is geworden. Daarom vinden we onze eigen job (en vaak ook onszelf) uit.

Surfen: Hét ultieme transformatiemiddel

Surfen: Hét ultieme transformatiemiddel

Bewegingsvormen zoals yoga en dans worden steeds vaker ingezet als middel tot persoonlijke ontwikkeling. Wat echter minder bekend is is surfen en meer bepaald golfsurfen. Ondertussen organiseer ik voor het derde jaar op rij Surf Your Way Out weken. Deze reizen zijn uniek in hun soort, niet alleen omwille van de combinatie - surflessen gecombineerd met oceaantherapie en een programma gericht op persoonlijke groei en bewustzijnsontwikkeling - maar vooral omwille van de transformerende effecten.

Drie principes van spirituele economie

Drie principes van spirituele economie

Vandaag de dag draait het in onze maatschappij voornamelijk nog om wat je doet. Ik geloof oprecht dat in de toekomst ‘wat je doet’ ondergeschikt zal worden aan ‘hoe je het doet’. Daarmee bedoel ik niet ‘vanuit welke professionele achtergrond of erkend diploma’ maar wel ‘vanuit welke staat van bewustzijn’.

We evolueren, langzaam maar zeker, van een doe-economie, naar een zijnseconomie. Een economie gebaseerd op spirituele principes. In deze blog licht ik enkele van deze principes toe.

Your vibe attracts your tribe

Your vibe attracts your tribe

Op het niveau van kwantumfysica, is de wereld waarin we leven en alles wat zich in deze wereld bevindt, niets meer dan trillende energie. Ook jij en ik bestaan in essentie uit energie. En elk van ons vibreert op een bepaalde frequentie in dit veld van energie.

De combinatie van je overtuigingen, denkpatronen, gevoelens, uitspraken en handelingen (kortom, de staat van je bewustzijn) bepaalt hoe laag of hoe hoog de frequentie is waarop je vibreert.

Wanneer je denken, spreken en handelen steeds meer uitgelijnd zijn met de ware aard van wie je bent. Wanneer je je niet langer laat beangstigen, beperken en domineren door de wetten van de wereld maar in plaats daarvan in lijn komt te leven met de universele wetten, zal je een steeds hogere frequentie uitzenden. De frequentie waarop je trilt bepaalt met wie je wel en met wie je niet (meer) resoneert, alias ‘Your vibe attracts your tribe’.

Burn-out: een proces van identiteitsverschuiving

Burn-out: een proces van identiteitsverschuiving

Voor mijn burn-out was mijn identiteit volledig gestoeld op dingen buiten mezelf. Ondertussen zijn we meer dan vier jaar verder en eigenlijk ontdekte ik pas recent dat mijn burn-out het begin inluidde van een nieuwe manier van zijn. In plaats van nog meer externe laagjes aan mezelf toe te voegen, begon ik met het afpellen van de opgebouwde laagjes, alias met het proces van on-conditioneren. Langzaam maar zeker - en met de nodige obstakels onderweg - kwam ik dichter bij mijn ware zelf en mijn eigen waarheid. Dit uitte zich in het maken van andere keuzes. Daar schuilde echter een grote valkuil in.

Ben jij een voorloper?

Ben jij een voorloper?

Er zit maar één rode draad in het leven van een voorloper en dat is TRANSFORMATIE. Comfortzones horen er niet bij tijdens hun proces van ont-wikkelen. Het proces van laagjes afpellen door belemmerende overtuigingen te transformeren, emotionele blokkades te helen en energetische ballast op te ruimen. Het werk van een voorloper bestaat er uit om de lessen die hij onderweg leert op een authentieke manier door te geven aan anderen. Hij is daarbij zijn eigen instrument. Het belangrijkste en tegelijkertijd het moeilijkste dat van een voorloper wordt gevraagd, is zich in vertrouwen durven overgeven aan het proces.