Ben jij een voorloper?

hiker-918473_1920.jpg

‘Voorloper’ toen ik dit woord voor het eerst las, wist ik intuïtief dat het klopte. Dat het datgene is dat ik hier te doen heb op aarde: het pad voorlopen.

Crisis als aanzet tot ont-wikkelen

Mijn persoonlijk ont-wikkelingsproces begon met het krijgen van een burn-out, wat resulteerde in het schrijven van mijn eerste boek. Met ont-wikkelen bedoel ik het proces van laagjes afpellen: belemmerende overtuigingen transformeren, emotionele blokkades helen, energetische ballast opruimen etc. Alias jezelf on-conditioneren en innerlijk opschonen. Oftewel: je natuurlijke staat van zijn herstellen.

Laag na laag

Toen dat proces naar mijn gevoel ten einde was en ik weer in een soort van comfortzone kwam te zitten, werd de volgende laag op een onverwachte en zeer pijnlijke manier aangeboord. Want comfortzones, die horen er nu eenmaal niet bij voor voorlopers, of toch niet voor lang. Zoals blijkt uit deze tekst van Fran Tielemans:

Eigenlijk weet je zelf wel al te goed dat té lang in die comfortzone blijven op de duur een gevoel brengt van onvervuld zijn, van stagnering, van onrust. Omdat je weet dat dit niet de goeie plek is voor je om lang te vertoeven. Je draagt immers voorlopers-energie in je, die je telkens het wat te makkelijk wordt voor je, je opnieuw wakker schudt, vooruit stuwt en stimuleert tot groei. Ook al roep je hard vanuit je ego dat je niet wil, dat je genoeg hebt van die voortdurende groeispurten, en dat je eindelijk stabiliteit wil. Maar die stabiliteit zit al in je, je hoeft ze alleen maar te zien en te voelen. Je bént vol liefde, je bént wijs en je bént krachtig, en er is niets wat je niet aan kan in je leven, anders had je het niet zelf gecreëerd. Effe goed naar adem happen dus, en vooral je zegeningen tellen - die in deze tijd vaak ondergesneeuwd raken onder transformatiepuin.’

Transformatie

Er zit maar één rode draad in het leven van een voorloper en dat is TRANSFORMATIE. Daarom is het ook zo moeilijk voor voorlopers om hun werk onder een gedefinieerde noemer naar buiten te brengen. Zij zijn namelijk ZELF het instrument. Natuurlijk beschikken voorlopers ook over heel wat kennis en professionele vaardigheden, daar gaan ze prat op. Maar hoe verder deze mensen zichzelf weten te ont-wikkelen, alias hoe dichter ze komen bij hun eigen essentie, hoe meer alles wat ze doen vertrekt vanuit ZIJN.

Pionier

Een ander woord voor voorloper is pionier. Volgens wikipedia is een pionier iemand die als één van de eersten een bepaald gebied betreedt, zodat hij daar zijn weg moet vinden zonder gebruik te kunnen maken van de ervaring van anderen.

Het werk van een pionier bestaat er uit om de lessen die hij onderweg leert op een authentieke manier door te geven aan anderen. Dat betekent ook met heel je ZIJN naar buiten durven komen, want in je kwetsbaarheid schuilt je grootste kracht.

Overgave aan het proces

Het belangrijkste en tegelijkertijd het moeilijkste dat van een voorloper wordt gevraagd, is zich in vertrouwen durven overgeven aan het proces. Het durven geleiden als een open kanaal in plaats van te willen leiden vanuit het ego of het denken. Een voorloper dient te leren om zichzelf uit de weg te gaan zodat de universele flow en creatieve inspiratie vrij kunnen stromen.

The more surrendered you are, the more intuitive and open to a deeper flow of knowledge you will be.
— Judith Orloff

Eigen stukken helen

Hoe meer je je eigen stukken heelt, hoe dienstbaarder je bent aan anderen. Door heelheid binnenin jezelf te vinden, wordt je kanaal zuiverder en neemt de mentale ruis af. Dingen worden lichter en je geraakt alsmaar sneller afgestemd.

Je energieveld gaat op een steeds hoger niveau trillen, waardoor de helingsprocessen van anderen in jouw bij-zijn gemakkelijker zullen verlopen. Enkel en alleen door jouw aanwezig-zijn in heel-heid.

‘Verander de wereld, begin bij jezelf’: het absolute levensmotto van voorlopers.


Voel jij resonantie met de term voorloper? Dan bestaat er veel kans dat je er zelf ook één bent! We gaan met dit thema verdiepend aan de slag tijdens de facilitatortraining ‘transformerend zijn’ . Volgende datum: 16 & 17 november 2019.