Separate we’re just small islands.
Together we’re a CONTINENT.

Ondernemers met een missie

Binnen het ondernemerslandschap is momenteel een belangrijke shift aan de gang. Waar het vroeger voornamelijk om geboren ondernemers ging die zakelijk, rationeel en planmatig werkten met als hoofddoel zo efficiënt mogelijk winst maken. Gaat het nu om mensen die, meestal na het doormaken van een persoonlijke crisis zoals een burn-out, het anders willen.

Deze ondernemers werken vanuit het hart, nemen beslissingen op basis van intuïtie en zetten hun talenten in als bijdrage aan een betere wereld. De vrijheid om zichzelf te kunnen zijn en het leven naar hun eigen waarden te kunnen inrichten, is belangrijker dan veel geld verdienen.

Van Facebookgroep naar community

Zomer 2017 richtte ik, vanuit een spontane ingeving, de Facebookgroep 'ondernemers met een missie' op. Mijn intentie om deze groep op te starten was een verlangen naar verbinding met gelijkgestemden. Binnen het bestaande ondernemerslandschap (dat voor mij meer op een ratrace leek) voelde ik mij immers de vreemde eend in de bijt. Ik besefte dat er een frisse beweging nodig was die ruimte bood aan een nieuwe generatie ondernemers.

Deze groep, die intussen is uitgegroeid tot een hechte community, is gericht op de nieuwe generatie ondernemers. Zelfbewuste ondernemers (of ondernemende mensen) die vanuit persoonlijke ontwikkeling tot zakelijke ontwikkeling komen, van zijn tot doen. Die hun identiteit, waarden en talenten centraal zetten in hun organisatie. Ondernemers die niet geloven in concurrentie maar in verbinding en netwerken.

Die hun steentje bijdragen aan de bouwplannen van een zingevingseconomie en hun rug toekeren naar de rat race. Die de koers van hun intuïtie volgen in plaats van zich rigide aan een businessplan te houden. Mensen die een verschil willen maken, die kwetsbaarheid als kracht zien en falen als een kans tot groei. Ondernemers waarbij ziel en zakelijkheid hand in hand gaan.

doel van de groep

Met de groep bied ik een platform aan waar gelijkgezinde ondernemers (in spé) elkaar kunnen ont-moeten en onderling kunnen uitwisselen en inspireren. Zowel online als tijdens leuke en laagdrempelige verbindende activiteiten en ontmoetingsmomenten. Een warme community waar een sfeer van respect, veiligheid, authenticiteit en verbondenheid heerst, waar ook kwetsbaarheid mag bestaan. 

Ik geloof oprecht dat de gebundelde krachten van deze missievolle mensen zullen leiden tot een positieve verandering in de maatschappij. Dat we samen een rimpeleffect kunnen creëren dat leidt tot een betere wereld.

Welkom bij de tribe ‘ondernemers met een missie’!