Fear Of Being Overlooked (FOBO): de ondernemerskwaal

Fear Of Being Overlooked (FOBO): de ondernemerskwaal

In de huidige ondernemerswereld leeft the Fear Of Being Overlooked heel hard. Want als coach/copywriter/marketeer moet je jezelf toch weten te onderscheiden van al de anderen? Daarom zijn veel ondernemers niet in één Facebookgroep actief maar in vijf; gaan ze niet naar één netwerkevenement, maar naar allemaal. Zijn ze niet slechts één moment per dag aanwezig online, maar de hele dag door. We zijn echter niet gemaakt om de hele dag door aan te blijven staan.

Bovendien sluit je je op deze manier af voor de enige persoon die er werkelijk toe doet, namelijk jijzelf!

Aandachtspunten voor introverte ondernemers

Aandachtspunten voor introverte ondernemers

In deze blog ontdek je het belangrijkste kenmerk van introverte mensen. Wat hen goede ondernemers maakt, wat hun valkuilen zijn en waarom het zo belangrijk is om in je businessmodel rekening te houden met je introverte behoeften. Ook interessant om te lezen voor wie zelf niet introvert is, maar wel introverte klanten heeft.

Eigenschappen en valkuilen van zijnsondernemers

Eigenschappen en valkuilen van zijnsondernemers

Recent introduceerde ik de term zijnsondernemer. Niet om een zoveelste label te plakken of mensen in een zoveelste hokje te steken. Wel omdat er een nieuwe generatie ondernemers in opmars is voor wie ondernemen - meer dan wat dan ook - een manier van zijn is. Van zichzelf kunnen zijn.

In deze blog ontdek je drie belangrijke eigenschappen en bijhorende valkuilen van zijnsondernemers.

De generatie zijnsondernemers

De generatie zijnsondernemers

“Maar wij zijn zijnsondernemers, voor ons werkt het anders” hoor ik mezelf zeggen. Ze wist meteen wat ik bedoelde. De nieuwe generatie ondernemers zijn (meestal) niet de kapitaalkrachtige ‘ik heb het gat in de markt gevonden’ ondernemers. Neen, het zijn mensen die voor ondernemerschap hebben gekozen omdat ze in de eerste plaats zichzelf willen zijn en hun eigen waarheid willen leven. Iets dat in het huidige ratrace-systeem bijna onmogelijk is geworden. Daarom vinden we onze eigen job (en vaak ook onszelf) uit.

Surfen: Hét ultieme transformatiemiddel

Surfen: Hét ultieme transformatiemiddel

Bewegingsvormen zoals yoga en dans worden steeds vaker ingezet als middel tot persoonlijke ontwikkeling. Wat echter minder bekend is is surfen en meer bepaald golfsurfen. Ondertussen organiseer ik voor het derde jaar op rij Surf Your Way Out weken. Deze reizen zijn uniek in hun soort, niet alleen omwille van de combinatie - surflessen gecombineerd met oceaantherapie en een programma gericht op persoonlijke groei en bewustzijnsontwikkeling - maar vooral omwille van de transformerende effecten.

Drie principes van spirituele economie

Drie principes van spirituele economie

Vandaag de dag draait het in onze maatschappij voornamelijk nog om wat je doet. Ik geloof oprecht dat in de toekomst ‘wat je doet’ ondergeschikt zal worden aan ‘hoe je het doet’. Daarmee bedoel ik niet ‘vanuit welke professionele achtergrond of erkend diploma’ maar wel ‘vanuit welke staat van bewustzijn’.

We evolueren, langzaam maar zeker, van een doe-economie, naar een zijnseconomie. Een economie gebaseerd op spirituele principes. In deze blog licht ik enkele van deze principes toe.

Your vibe attracts your tribe

Your vibe attracts your tribe

Op het niveau van kwantumfysica, is de wereld waarin we leven en alles wat zich in deze wereld bevindt, niets meer dan trillende energie. Ook jij en ik bestaan in essentie uit energie. En elk van ons vibreert op een bepaalde frequentie in dit veld van energie.

De combinatie van je overtuigingen, denkpatronen, gevoelens, uitspraken en handelingen (kortom, de staat van je bewustzijn) bepaalt hoe laag of hoe hoog de frequentie is waarop je vibreert.

Wanneer je denken, spreken en handelen steeds meer uitgelijnd zijn met de ware aard van wie je bent. Wanneer je je niet langer laat beangstigen, beperken en domineren door de wetten van de wereld maar in plaats daarvan in lijn komt te leven met de universele wetten, zal je een steeds hogere frequentie uitzenden. De frequentie waarop je trilt bepaalt met wie je wel en met wie je niet (meer) resoneert, alias ‘Your vibe attracts your tribe’.